Filosofi & Arkitektur

 Filosofi & Arkitektur

 

Filosofi & Arkitektur i det 20. århundrede / red. Carsten Thau
Kunstakademiets Arkitektskole, 2006. - 336s.

Bogen er resultatet af en forelæsningsrække på Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og indeholder indføringer i hvad fremtrædende filosoffer fra Heidegger, Husserl og Benjamin til Foucault, Deleuze og Virilio i det 20. århundrede har tænkt i relation til arkitektur og design. Artiklerne bestræber sig på at give en indføring der er læselig for en bred kreds af interesserede. De filosoffer som tages under behandling, har vedvarende og forstærket i de sidste 20 år spillet en stor rolle i den internationale arkitekturdebat, ikke mindst som den toneangivende er udgået fra USA, men også som den løbende har optaget arkitekter og arkitekturteoretikere af europæisk baggrund fra Kenneth Frampton til Rem Koolhaas. Bidragene er skrevet af danske filosoffer og kulturteoretikere, men således at hver artikel behandler en enkelt filosofs tanker og indsigter i forhold til udvalgte emner. Der diskuteres fænomener som territorium, rum, passagen, funktion, arkitektonisk billeddannelse, forholdet mellem symboler og tegn, det æstetiske arbejdes karakter i nutiden, tidserfaringer i det arkitektoniske rum og arkitekturens stilling blandt moderne kommunikationsmidler. Endvidere behandles hvorledes verden af objekter, bygninger og deres indre fremtræder for os, sansningens beskaffenhed etc. Andre emner der belyses i de enkelte artikler vedrører arkitekturens placering og dens stilling i forhold til andre æstetiske og kunstneriske felter, bygningskunstens relation til de elektroniske medier, det nutidige museum og nutidskunstens karakter. Også arkitekturens værdigrundlag forsøges begrebsliggjort inden for en modernistisk tradition.
Artiklerne understøttes af en bred vifte af illustrationer. Nogle billeder har en umiddelbar illustrativ, henholdsvis konkretiserende funktion, andre tiltænkes at give en videre klangbund for det skrevne.

KOMPENDIUM; Sælges kun
til studerende og ansatte på KA.  
 
  Format: 13cm x 21cm
ISBN: 9788778301352
PRIS: 240,00kr / 180,00kr (fratrukket studierabat)